Юридический
Вестник
Правовой всеобуч для граждан

Главная » Статьи » Гражданам

Рейдери в Законі


В Україні з’явився Виконавчий орган, що може поставити під сумнів питання власності приватного майна чи майнових прав, які в усіх цивілізованих країнах світу є недоторканими та гарантуються Конституцією.

“Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним”– говорить стаття 41-ша Конституції України

Проте, схоже Конституція – не для новоспеченого органу під назвою “Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації” при Міністерстві Юстиції України.

Заступник Міністра і не приховує своїх намірів: “Ми повинні забезпечити стовідсоткову гарантію для наших громадян, що рішення, яке прийме Комісія, ніхто, ніколи не зможе оскаржити в суді” – говорить чиновник.

Отже юридичне ноу-хау від Мін’юсту – це коли “ніхто, ніколи не зможе оскаржити рішення” його ж Комісії у Судах України… Цікаво чи знайомий заступник міністра П.Мороз з Конституцією України, яка недвозначно гарантує громадянам України право на судовий захист, яке в свою чергу, він намагається нівелювати?

Така відверта зухвалість і неповага до Закону зі сторони заступника міністра юстиції, в очевидь, продиктована, безграничними та антиконституційними повноваженнями, що отримала його Комісія при міністерстві.

Під гаслом благих намірів,а саме “боротьби із рейдерством”, Комісію наділили нечуваними повноваженнями: 6-ть її членів протягом 30 днів мають повноваження ухвалити рішення про “Незаконність дій Держреєстратора”, а потім та ж Комісія самостійно скасовує/вилучає дані про факт Реєстрації приватного майна в системі Держреєстру із правом реєстрації майна на користь скаржника.

Як це працює на практиці – мала нещастя пересвідчитись донька засновника фітнес-клубу “Софіївський” у м.Київ, Ірина Рябченко та її паралізований батько:

Раніше у ЗМІ з’явилось резонансне журналістське розслідування, щодо депутата Андрія Іванчука (однопартійця П.Петренка й за сумісництвом Міністра Юстиції) та його можливої причетності до “віджиму” фітнес-клубу “Софіївський», розташованого в центрі Києва.

Співзасновниця фітнес-клубу Ірина Рябченко та її важко хворий батько стали жертвами низки банківских та фінансових махінаций, в результаті чого частина боргових зобов’язань їх фірми опинилась в руках партнера депутата Іванчука (Народний Фронт), а саме бізнесмена Артура Гранца.

“Не зважаючи на те, що Гранц отримав право вимоги лише на частину приміщень, в яких знаходиться клуб, він вирішив відібрати все…. Нам запропонували не боротись за майно, адже в Судах та Виконавчій службі Мін’юсту вже все “вирішено“, – говорить Ірина Рябченко.

Одночасно в Держреєстр нерухомого майна незаконно вноситься новий власник нерухомості – це фірма Гранца -“БФ Групп”. Директор цієї фірми Юрій Грищенко є помічником того ж самого народного депутата Андрія Іванчука . Раніше, повідомлялось, що ресурси фірми “БФ Групп” використовувались партією “Фронт змін”, а пізніше “Народним фронтом”

Таким чином маємо ситуацію, коли народний депутат, безкарно відбирає майно в законних власників – жінки та її паралізованого батька, і “руками антирейдерів із Мін’юсту” передає це майно у власність фірми, що спонсорує політичну партію, до якої він належить…

Одне слово, Рейдери в законі….

Джерело: http://narodna-pravda.te.ua

 

Коментар  редакції:

Ми будемо докладно інформувати наших читачів  про  події,  які відносяться до теми рейдерських захоплень  майна, земельних ділянок, бізнесу, знайомити з нормативно-правовими актами,  що встановлюють та змінюють правовідносини   у сфері державної реєстрації майнових прав.

Мета -  звернути увагу мешканців Бердянська  на сумнівні, суперечливі моменти у  майнових відношеннях, котрі  можуть призвести до  махінацій та  втрати власності. Заздалегідь  прийняти  анти рейдерські  заходи самостійно, або залучити фахівців-юристів.  

Далі    публікуємо    Наказ  Міністерства юстиції та  ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

 

 

НАКАЗ

12.01.2016  № 37/5       

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 січня 2016 р.

за № 42/28172

 

Про діяльність Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та Комісії з питань акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації

 

 {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції

№ 1457/5 від 23.05.2016

№ 1733/5 від 21.06.2016

№ 1916/5 від 13.07.2016

№ 2473/5 від 12.08.2016

№ 3101/5 від 31.10.2016

№ 3803/5 від 27.12.2016

№ 181/5 від 25.01.2017}

 

 Відповідно до пункту 2 Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1128, та пункту 2 Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1130, НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити такі, що додаються:

 

Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації;

 

Положення про Комісію з питань акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації.

 

 2. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

 

 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

 

Міністр          

Павло Петренко

 

 

 

                        http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0042-16

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

12.01.2016 № 37/5

                       

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 січня 2016 р.

за № 42/28172

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації

 

І. Загальні положення

 

 1. Це Положення визначає порядок створення, організаційні та процедурні засади діяльності Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі - комісія), а також права та обов’язки її членів.

 

 2. Комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом при Міністерстві юстиції України, що в межах повноважень, визначених Законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1128 (далі - Порядок), забезпечує розгляд скарг у сфері державної реєстрації.

 

 3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими актами законодавства.

 

 4. Документування діяльності комісії здійснюється державною мовою.

 

II. Структура і склад комісії, права та обов’язки її членів

 

 1. До складу комісії включаються посадові особи Міністерства юстиції України.

 

 2. Комісія складається з Голови, заступника Голови, секретаря та не менше п’яти членів.

 

 3. Склад комісії затверджується наказом Міністерства юстиції України та формується з урахуванням основних завдань та функцій комісії. Зміни до складу комісії вносяться за поданням Голови комісії та затверджуються наказом Міністерства юстиції України.

 

 Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.

 

 Голова комісії визначає функціональні обов’язки кожного члена комісії. У разі відсутності Голови комісії його обов’язки виконує заступник Голови комісії.

 

 У разі відсутності Голови комісії та заступника Голови комісії обов’язки Голови комісії виконує один з членів комісії, що обирається комісією за поданням її секретаря.

 

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1916/5 від 13.07.2016}

 

 У разі відсутності секретаря комісії його обов’язки виконує один з членів комісії, що обирається за поданням Голови комісії або заступника Голови комісії.

 

{Пункт 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1916/5 від 13.07.2016}

 

 4. Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколів засідань комісії.

 

 5. Член комісії має право:

 

 1) ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;

 

 2) брати участь у вивченні матеріалів справи та їх перевірці;

 

 3) перевіряти відомості, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

 

 4) подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються;

 

 5) брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

 

 6) висловлювати окрему думку, оформлену в письмовому вигляді;

 

 7) вносити пропозиції до порядку денного засідання комісії.

 

 6. Член комісії зобов'язаний:

 

 1) особисто брати участь у роботі комісії;

 

 2) не розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

 

 3) виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення Голови комісії;

 

 4) обов’язково брати участь у голосуванні.

 

 7. Неналежне виконання членом комісії своїх обов’язків є підставою для виключення його зі складу комісії.

 

 8. У разі неналежного виконання членом комісії своїх обов’язків комісія шляхом направлення відповідного протоколу засідання або витягу з нього повідомляє Міністра юстиції України про необхідність вирішення питання щодо заміни цього члена комісії.

 

III. Порядок роботи комісії

 

 1. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її Голова.

 

 2. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

 

 3. Секретар комісії завчасно повідомляє членів комісії, а також скаржника та/або його представника, суб’єкта оскарження та інших заінтересованих осіб про порядок денний запланованого засідання, дату, час і місце його проведення, а також надає/надсилає членам комісії та зазначеним особам необхідні матеріали в електронному або паперовому вигляді.

 

 4. Розгляд питання на засіданні комісії включає такі етапи:

 

 1) доповідь члена комісії, спів доповіді (у разі потреби);

 

 2) запитання членів комісії доповідачу, співдоповідачам, відповіді на них;

 

 3) виступи членів комісії та скаржника та/або його представника, суб’єкта оскарження та інших заінтересованих осіб з питання, що розглядається;

 

 4) внесення пропозицій членами комісії, їх обговорення;

 

 5) оголошення Головою комісії про припинення обговорення питання;

 

 6) заключне слово доповідача, співдоповідачів (за їх бажанням);

 

 7) голосування.

 

 Особи, які не є членами комісії, не можуть брати участь у заслуховуванні доповідей членів комісії, внесенні пропозицій членами комісії, їх обговоренні, голосуванні.

 

{Пункт 4 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3101/5 від 31.10.2016}

 

 5. Для доповіді надається до 10 хвилин, співдоповіді та виступів - до 5 хвилин, заключного слова - до 3 хвилин, якщо інше не встановлено Головою комісії.

 

 6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії, приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос Голови комісії є ухвальним.

 

 7. Під час проведення засідання комісії секретарем комісії ведеться протокол засідання комісії, який повинен містити перелік осіб, присутніх на засіданні, порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняте комісією рішення.

 

 Участь у засіданні комісії на постійній основі можуть брати погоджені Міністерством юстиції України представники неурядових організацій, що представляють та захищають інтереси бізнесу в Україні, а також представники Ради бізнес-омбудсмена під час розгляду скарг суб'єктів підприємництва, які також знаходяться в провадженні Ради бізнес-омбудсмена.

 

{Пункт 7 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3803/5 від 27.12.2016; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 181/5 від 25.01.2017}

 

 Особи, вказані в абзаці другому цього пункту, під час засідання мають право:

 

{Абзац пункту 7 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 181/5 від 25.01.2017}

 

 ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;

 

{Пункт 7 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3803/5 від 27.12.2016}

 

 задавати питання по суті скарги скаржнику та/або його представнику, суб’єкту оскарження та іншим заінтересованим особам, запрошеним на засідання комісії;

 

{Пункт 7 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3803/5 від 27.12.2016}

 

 подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються.

 

{Пункт 7 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3803/5 від 27.12.2016}

 

 Під час проведення засідання комісії за спільним узгодженим рішенням скаржника (його представника) та суб’єкта оскарження останніми може проводитися відеофіксація роботи комісії з питання, що розглядається, крім заслуховування доповідей членів комісії, внесення пропозицій членами комісії, їх обговорення, голосування.

 

{Пункт 7 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3803/5 від 27.12.2016}

 

 8. Рішення комісії оформляються висновком, який підписується Головою комісії, секретарем та членами комісії, що брали участь у засіданні комісії.

 

 Висновок комісії повинен містити такі відомості: дата, час та місце його складення; перелік осіб, присутніх на засіданні комісії; реквізити та суть скарги, розгляд якої здійснюється комісією; відомості про наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, зазначені у скарзі, та інших обставин, які мають значення для об’єктивного розгляду скарги; окрема думка члена комісії у разі її наявності та оформлення у письмовому вигляді; узагальнюючий висновок щодо відповідності/невідповідності законодавству у сфері державної реєстрації рішення, дії або бездіяльності суб’єкта оскарження, щодо задоволення кожної з вимог скаржника або відмови в їх задоволенні з відповідним обґрунтуванням та посиланням на норми законодавства; відомості про необхідність складання протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена частинами першою-четвертою статті 166-11  та статтею 166-23 Кодексу України про адміністративні правопорушення; відомості про рішення/реєстраційні дії, що підлягають скасуванню, а також про дії, що підлягають вчиненню у зв’язку зі скасуванням рішення/реєстраційної дії або у зв’язку з визнанням оскаржуваних дій або бездіяльності протиправними, та про суб’єкта, що буде вчиняти такі дії.

 

{Абзац другий пункту 8 розділу IІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2473/5 від 12.08.2016}

 

 9. Організаційне забезпечення діяльності комісії, підготовку матеріалів для розгляду комісією, а також підготовку на основі протоколу засідання комісії проекту висновку комісії та проекту наказу Міністерства юстиції України здійснює Департамент державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України.

 

{Пункт 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1733/5 від 21.06.2016}

 

 10. Висновок комісії, оформлений відповідно до пункту 8 розділу III цього Положення, разом з проектом відповідного наказу Департамент державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України подає для підпису Міністру юстиції України, його першому заступнику або заступнику Міністра з питань державної реєстрації.

 

{Пункт 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1457/5 від 23.05.2016, № 1733/5 від 21.06.2016}

 

 11. Матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює Міністерство юстиції України.

 

Директор Департаменту

цивільного, фінансового

законодавства та законодавства

з питань земельних відносин                                     О.М. Ференс

Категория: Гражданам | Добавил: jur_vest (21.02.2017)
Просмотров: 194 | Рейтинг: 3.6/5
Всего комментариев: 0
avatar